Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne

Psychoterapia – co to jest?

Psychoterapia – stosowanie metod psychologicznych, zwłaszcza opartych o regularny kontakt międzyludzki, w celu pomocy osobom zmagającym się z różnorodnymi problemami…