W czym pomagamy?

depresja i zaburzenia nastroju,

zaburzenia lękowe, lęk napadowy, przedłużający się niepokój,

zaburzenia osobowości,

trudności budowaniu satysfakcjonujących relacji,

zaburzenia psychosomatyczne (np. bóle głowy, żołądka, migreny, problemy dermatologiczne itp. bez wyraźnej medycznej przyczyny),

zaburzenia nerwicowe (natręctwa, napięcie, stres, trudności z uspokojeniem się itp.),

przedłużające się trudności w  funkcjonowaniu po znaczących utratach (żałoba, utrata pracy, utrata ważnej relacji itp.),

zaburzenia jedzenia,

zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia zachowania i emocji wieku dorastania

JAK PRACUJEMY ?

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń oparta o szczególny rodzaj  rozmowy pomiędzy terapeutą a pacjentem. Jej celem jest trwała zmiana wewnętrzna przekładająca się na dojrzalszy sposób funkcjonowania,  nie tylko zmniejszenie objawów, ale przede wszystkim dotarcie do ich przyczyn i zmiana. Umożliwia to bardziej satysfakcjonujące życie i dojrzalsze relacje. Dzięki zastanowieniu nad własnymi emocjami i zachowaniem można lepiej poznać siebie oraz rozwiązać trapiące problemy. W tym właśnie chcemy Państwu pomóc.

W Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej BUSOLA pracujemy metoda psychoterapii psychodynamicznej, która powstała na bazie teorii psychoanalitycznej i naukowej wiedzy z dziedziny nowoczesnej psychiatrii. Jest to skuteczna metoda leczenia i pomocy oparta na dwóch głównych założeniach. Leczące są:

– Relacja psychoterapeutyczna. Więź, która rodzi się pomiędzy terapeutą i pacjentem, pozwala na swobodny, szczery i prawdziwy kontakt, w którym można rozmawiać o wszystkim, wiedząc, ze terapeuta będzie starał się cię zrozumieć. Dzięki komentarzom terapeuty można lepiej zrozumieć siebie i zobaczyć swoje przeżycia w nowym świetle. Ważnym elementem analizy podczas psychoterapii jest analiza przeniesienia. To naturalny mechanizm psychologiczny, który sprawia, że wobec różnych ważnych dla nas osób przeżywamy podobne emocje, uczucia i oczekiwania, jak wobec ważnych osób z naszej przeszłości. Dlatego też pacjenci często kierują takie emocje do terapeuty. Wspólne omawianie ich i zastanawianie się nad nimi są częścią osobistej przemiany.

– Analiza nieświadomości. Podczas psychoterapii zachęcamy naszych pacjentów do refleksji nad swoją nieświadomością. Każdy z nas posiada nieświadome wspomnienia, emocje, pragnienia i przeżycia. Nie myślimy o nich na co dzień, czasem nawet ich nie pamiętamy, jednak one nadal wpływają na nasze zachowania i przeżycia. Dzięki psychoterapii można lepiej je zrozumieć i dokonywać bardziej świadomych wyborów.

Jak wygląda psychoterapia?

Pierwsze spotkania mają charakter konsultacji, służących wstępnemu rozpoznaniu i zrozumieniu problemów, czyli diagnozie psychoterapeutycznej. Jeżeli po tym etapie wspólnie uznamy, że w leczeniu pomoże psychoterapia ustalamy kontrakt psychoterapeutyczny.

W psychoterapii psychodynamicznej sesje trwają 50 minut i odbywają się raz, lub dwa razy w tygodniu.

Pracujemy pod superwizją i zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa.

PSYCHOTERAPEUCI

jagoda_platek

Jagoda Płatek

tel. 501 053 954

041

Kornelia Łach

tel 606 874 895

6a

Katarzyna Ralska

tel. 883 230 883

040

Małgorzata Olejczyk - Barańska

Psycholog, psychoterapeuta, trener kompetencji społecznych. Dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej, prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Poza Ośrodkiem BUSOLA pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego i w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego Małopolska Południe.
Twórca wielu programów terapeutycznych i reparacyjno-socjoterapeutycznych dla dorosłych i młodzieży. Jako terapeuta pracuje od 2006 roku, współpracując z jednostkami pozarządowymi i samorządowymi. Współzałożycielka Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „BUSOLA”. Swoje doświadczenie zdobywała min. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacji „Falochron”, Ośrodku Psychoterapii Psychodynamicznej Busola.
W swojej pracy pomaga dorosłym i młodzieży w trudnościach osobistych i emocjonalnych, doświadczających lęków, depresji, przygnębienia, kryzysów psychicznych i osobistych, osobom które przeżywają trudności w relacjach z bliskimi osobami, a także wspiera działania rozwojowe. tel. 507 137 373

jagoda_platek

Jagoda Płatek

Pedagog, trener, psychoterapeuta. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej prowadzoną przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne – rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne- obecnie w trakcie procesu certyfikacyjnego.
Swoje doświadczenie zdobywała m.in. w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach jako interwent kryzysowy i psychoterapeuta; na Dziennym oddziale Psychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego MentalMed prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. Obecnie pracuje w Krakowskim Ośrodku Terapii oraz Krakowskim Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej „Integrity”.
Prowadzi indywidualną psychoterapię starszych dzieci (w wieku szkolnym), młodzieży i dorosłych a także psychoterapię grupową, warsztaty umiejętności społecznych oraz warsztaty dla rodziców. Pracuje pod stałą superwizją. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego „Busola”, którego jest również współzałożycielką.
tel. 501 053 954

041

Kornelia Łach

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła całościowe szkolenie w psychoterapii w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii.
Od kilkunastu lat pracuje psychoterapeutycznie z dorosłymi i młodzieżą. Pracowała także jako trener i terapeuta grupowy w programach rozwojowych i terapeutycznych dla kobiet doświadczających przemocy i współuzależnionych oraz rozwijających komptencje społeczno-emocjonalne dla dzieci i młodzieży. Ma także kilkunastoletnie doświadczenie w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży oraz prowadzeniu konsultacji dla rodziców. Odbywała staż, m.in. w Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic i Zaburzeń Behawioralnych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Ma doświadczenie pracy w ośrodku psychoterapii, specjalistycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego, ośrodku interwencji kryzysowej. Pracuje pod stałą superwizją. Członek Stowarzyszenia Rozwoju Społecznego "Busola".
tel. 606 874 895

6a

Katarzyna Ralska

Pedagog i trener, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień oraz certyfikowany asystent psychodramy Morenowskiej. Ukończyła m.in. Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz roczny kurs pracy z pacjentami uzależnionymi z zaburzeniami osobowości w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym. W pracy z grupami ww. podejście uzupełnia o elementy psychodramy Morenowskiej. Pracuje pod superwizją. Pracuje też w Krakowskim Ośrodku Psychoterapii i Psychologii Klinicznej „Integrity” oraz w Szpitalu Klinicznym im. Józefa Babińskiego w Krakowie.
tel. 883 230 883

FORMY POMOCY

KONTAKT DO NAS

Ośrodek Psychoterapii Psychodynamicznej BUSOLA

Rynek 14/7, 32-400 Myślenice