O NAS

Stowarzyszenie Rozwoju Społecznego BUSOLA

Stowarzyszenie powstało z inicjatywy aktywnej grupy ludzi, którzy działają na rzecz rozwoju i pomocy psychologicznej na terenie Myślenic i w okolicach. Naszym celem jest tworzenie profesjonalnego i potrzebnego programu dającego możliwość rozwoju, szkoleń i otrzymania pomocy w osobistych kryzysach.

Wierzymy, że każdy człowiek jest wartością i chcemy działać na rzecz lokalnej społeczności poprzez:

  • tworzenie możliwości rozwoju i warsztatów twórczych,​
  • pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla osób, rodzin lub środowisk znajdujących się w kryzysach osobistych, sytuacyjnych i psychicznych,
  • rzetelne i profesjonalne szkolenie służb pomocowych takich jak: pomoc społeczna, policja, kuratorzy, pedagodzy i nauczyciele, osoby zawodowo pomagające innym,​
  • organizowanie i uczestniczenie w wymianie doświadczeń i w tworzeniu profesjonalnego systemu wsparcia,​
  • stwarzanie możliwości profesjonalnej superwizji dla współpracujących z nami organizacji i instytucji.

Zapraszamy do współpracy z nami, lub skorzystania z naszej pomocy.

Stowarzyszenie i Ośrodek Psychoterapii BUSOLA

Zarząd stowarzyszenia

Prezes Zarządu: IRENEUSZ BARAŃSKI
Wiceprezes Zarządu: KATARZYNA SZYBKA
Sekretarz: MAŁGORZATA OLEJCZYK-BARAŃSKA
Skarbnik: TOMASZ STASZEL
Członek Zarządu: JOANNA SUWADA -RUCIŃSKA