ZREALIZOWANE PROGRAMY

„PRZEŁAMUJĄC FALE” KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY

PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, PSYCHIATRYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE I DORADZTWO ZAWODOWE

„POŻEGNANIE” GRUPA ŻAŁOBNA DLA DZIECI KTÓRE STRACIŁY RODZICÓW

„TWÓRCZE METAMORFOZY” KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA DLA PAŃ DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

DWUDNIOWE SZKOLENIE DLA ROPS W KRAKOWIE „ZASTOSOWANIE METOD GRUPOWYCH W PRACY Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY”


„PRZEŁAMUJĄC FALE” KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

Psychoterapia młodzieży

1 stycznia 2011 roku Stowarzyszenie RS „Busola” uruchomiło półroczny projekt „PRZEŁAMUJĄC FALE”. Jego celem jest pomoc osobom które doznają trudności psychicznych i życiowych.​

W ramach projektu PRZEŁAMUJĄC FALE uczestnicy mieli możliwość:

 • wziąć udział w psychoterapii grupowej.Obejmuje ona 100 godzin psychoterapii w małej – 10 osobowej grupie.
 • przejść kompleksową diagnozę psychologiczną
 • odbyć bezpłatne konsultacje z doradcom zawodowym i innymi wybranymi przez siebie specjalistami (psychologiem, psychiatrom, prawnikiem lub pedagogiem)
 • wydano też „Przewodnik po psychoterapii” czyli krótkiego opisu o tym czym jest psychoterapia, w czym pomaga i na co zwracać uwagę kiedy idą państwo na pierwsze spotkanie z psychoterapeutą. Informujemy również czym różni się psychoterapia od innych form pomocy psychologicznej takich jak: interwencja kryzysowa, poradnictwo psychologiczne, grupy wsparcia.

​Realizowały: Małgorzata Olejczyk-Barańska i Aleksandra Patron

​UDZIAŁ W PROJEKCIE I KONSULTACJE Z DYŻURUJĄCYM PSYCHOLOGIEM BYŁY BEZPŁATNE

PROJEKT BYŁ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB WSPÓŁUZALEŻNIONYCH I DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Stowarzyszenie BUSOLA prowadziło Grupy Wsparcia dla programu FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. W programie wzięło udział 20 bardzo sympatycznych pań zgłoszone zostały do projektu FENIX w związku z trudnościami w sytuacji osobistej i rodzinnej (przemoc, współuzależnienie, konflikty rodzinne).

Podstawowym celem grupy wsparcia jest wzmocnienie oraz nabycie nowych umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odkrycie nowych możliwości i potencjału do rozwoju. Dążyliśmy do tego poprzez:

 • trenowanie współpracy w grupie
 • wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych, dzielenia się własnym doświadczeniem, udzielania informacji zwrotnych, dawania wsparcia;
 • poznanie swoich potrzeb i zainteresowań;
 • naukę diagnozowania własnych mocnych stron i podejmowanych ról życiowych.
 • poznawanie gdzie są własne granice psychologiczne
 • naukę asertywności
 • podnoszenie poczucia własnej wartości, zmiana sposobu myślenia o sobie i postrzegania siebie;
 • zmiana postaw odnośnie przemocy i stereotypowej roli kobiety;
 • nabycie umiejętności dbania o siebie, o swoje bezpieczeństwo;
 • poznanie swoich praw i nauka skutecznego korzystania z nich;
 • nabycie umiejętności relaksowania się, dbania o swoje samopoczucie i zdrowie, poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem;
 • identyfikacja wartości życiowych;
 • nabycie umiejętności zarządzania czasem i dokonywania zmian;
 • modelowanie roli lidera, wzmacnianie zachowań liderskich i pro-społecznych.

W 2008 roku praca grupy obejmowała sześć trzygodzinnych spotkań. W 2009 roku praca grupy obejmowała dziewiętnaście spotkań, dzięki czemu było możliwe podjęcie głębszej pracy nad większą ilością obszarów wymagających wsparcia u uczestniczek.

​Realizowały:
Katarzyna Ralska-Staszel, Kornelia Łach


GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY

Zrealizowana dla projektu: FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI 2008

Stowarzyszenie BUSOLA prowadziło Grupy Wsparcia dla młodzieży programu FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Młodzi ludzie doświadczają wielu dylematów i wątpliwości dotyczących ich samych, ich rodzin, trudności z którymi przychodzi się im zmagać. W grupie brała udział młodzież z trudnymi doświadczeniami, z rodzin doznających przemocy, w których często ktoś nadużywa alkoholu. Naszym celem było zajmowanie się najbardziej palącymi problemami tych młodych ludzi. Pokazanie im, że nie są sami ze swoimi problemami, że mogą szukać pomocy. Ważne też było wzmacnianie ich poczucia wpływu na sytuacje, podnoszenie ich poczucia własnej wartości, budowanie poczucia wspólnoty.

​Realizowali:
Małgorzata Olejczyk-Barańska, Ireneusz Barański, Kornelia Łach, Jagoda Płatek, Piotr Kasprzak, Piotr Pietrusza


PORADNICTWO PEDAGOGICZNE, PSYCHIATRYCZNE, PSYCHOLOGICZNE, PRAWNE I DORADZTWO ZAWODOWE

Zrealizowana dla projektu: FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI 2008 i 2009

Stowarzyszenie BUSOLA prowadziło Poradnictwo dla programu FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach. Uczestnicy w ramach programu mieli okazję uczestniczyć w indywidualnych spotkaniach z psychiatrą, pedagogiem, psychologiem klinicznym, prawnikiem oraz doradcą zawodowym. Porady miały charakter profesjonalny i poufny. W roku 2008 i 2009 Stowarzyszenie BUSOLA przeprowadziło ponad 400 godzin poradnictwa.

Realizowali:
Agnieszka Witkowska-Świech – psychiatra,
Jagoda Płatek – pedagog, 
Judyta Żuchowicz – psycholog kliniczny, 
Alicja Papierz – prawnik (rok 2008)
Sławomir Kowalski – prawnik (rok 2009),
Joanna Latko – doradca zawodowy.


„POŻEGNANIE”
GRUPA ŻAŁOBNA DLA DZIECI KTÓRE STRACIŁY RODZICÓW

Czasami bywa tak, że rodzice odchodzą zanim jeszcze dzieci dorosną. W takich sytuacjach zwłaszcza małe dzieci, osierocone przez obojga rodziców nie do końca rozumieją co się wydarzyło, czują smutek, rozpacz, często złość. Starają się poradzić sobie z tymi emocjami. Czasem zamykają się w sobie, nie dopuszczając myśli o śmierci bliskich, czasem staja się płaczliwe, są „niegrzeczne”, obwiniają się o to co się stało. Stowarzyszenie BUSOLA prowadziło spotkania z rodzeństwami, które straciły rodziców w wypadkach samochodowych.

Naszym celem było:

Pomoc dzieciom w pogodzeniu się tą sytuacją, wyrażeniem rozpaczy i uwolnieniu się od poczucia winy. Wsparcie rodziny zastępczej, nowej rodziny do której trafiły dzieci. Pomoc dzieciom w przystosowaniu się do nowych warunków.

Do tej pory podjęliśmy się pracy z dwoma rodzinami które przeżyły taką tragedię. Pragniemy, aby w takich trudnych chwilach można było liczyć na nasze wsparcie i pomoc. Podczas realizacji jednego z tych programów współpracujemy z gminą Siepraw, która wsparła pozostającą w żałobie rodzinę i małe dzieci.

Realizowały:
Izabela Penczek, Judyta Klabis (Gawęda), Kornelia Łach


„TWÓRCZE METAMORFOZY”
KOMPLEKSOWY PROGRAM WSPARCIA DLA PAŃ DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY

W ramach projektu uczestniczki miały możliwość:

 • wziąć udział w grupie wsparcia.
 • przejść kompleksową diagnozę psychologiczną.
 • odbyć bezpłatne konsultacje z doradcom zawodowym i innymi wybranymi przez siebie specjalistami (psychologiem, psychiatrom, prawnikiem lub pedagogiem).

Projekt trwał pół roku i pozwolił paniom zdobyć wiarę w swoje siły, nauczyć się ochrony siebie i dzieci i zdobyć większą pewność siebie.

Realizowali:
Kornelia Łach, Katarzyna Ralska, Ireneusz Barański

​PROJEKT BYŁ WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Program Korekcyjno – Edukacyjny (KorEd) dla stosujących przemoc domową w powiecie Myślenickim powstał w odpowiedzi na realizację i założenia Krajowego oraz Małopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Kluczowym punktem programu było wypracowanie zasad współpracy z instytucjami, do zadań, których należy nadzór i monitoring osób stosujących przemoc, gdyż adresatami programu są często osoby prawne karane za używanie przemocy. Założeniem pracy z osobami stosującymi przemoc jest powstrzymanie przemocy i szansa na zmianę stosunków z najbliższymi. 

Głównym założeniem była zmiana postaw osób stosujących zachowania przemocowe, ich przekonań oraz wprowadzenie nowych konstruktywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych bez stosowania przemocy.

Program Korekcyjno – Edukacyjny poza zmianami postaw konkretnych osób miał również oddziaływania w zakresie:

 • stwarzał instytucjom nadzorującym skazanych (z wyrokiem w zawieszeniu) dodatkowe narzędzie pracy, gdyż mogli osoby objęte kuratelą rozliczać z uczestnictwa w programie,
 • społecznie oddziaływał na osoby stosujące przemoc,
 • był częścią interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • edukował społeczeństwo Powiatu Myślenickiego na temat problematyki przemocy domowej.

Realizowali:
Anna Taraban, Piotr Kozar


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY I WSPÓŁUZALEŻNIONYCH

Zrealizowana dla projektu:
FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI 2008 i 2009

Stowarzyszenie BUSOLA realizowało Trening Kompetencji Społecznych dla programu FENIX – NA SKRZYDŁACH AKTYWNOŚCI współfinansowanego przez Unię Europejską i realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach.

Program był przeznaczony dla pań doświadczających trudności rodzinnych i osobistych, zwłaszcza dla osób doświadczających przemocy, współuzależnionych.

Ogólnym celem treningu kompetencji społecznych jest podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych i stworzenie uczestnikom szansy powrotu do pełniejszego i szczęśliwszego życia poprzez: poznanie swoich potrzeb i zainteresowań, diagnozę własnych zasobów oraz uświadomienie swoich mocnych i słabych stron, nabycie umiejętności skutecznego dogadywania się z innymi ludźmi, naukę asertywnego wypowiadania własnego zdania, wzmacnianie swoich kompetencji społecznych, zmianę sposobu myślenia o sobie i docenianie siebie, naukę współpracy w grupie.

Realizowały:
Katarzyna Ralska-Staszel, Jagoda Płatek, Aleksandra Patron


ZASTOSOWANIE METOD GRUPOWYCH W PRACY Z OSOBAMI DOŚWIADCZAJĄCYMI PRZEMOCY

Trening Umiejętności Społecznych, Grupa Rozwojowa, Grupa Wsparcia
dwudniowe szkolenie prowadzona dla ROPS w Krakowie

W listopadzie 2009 roku stowarzyszenie BUSOLA prowadziło dla ROPSu krakowskiego szkolenie na temat grupowych metod pracy z osobami doświadczającymi przemocy. Szkolenie wynikało z doświadczeń członków stowarzyszenia przy prowadzeniu grup wsparcia dla osób współuzależnionych i doznających przemocy.

Celem szkolenia było:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat organizowania i prowadzenia grupowych form pomocy dla dorosłych ofiar przemocy domowej. Obszary tematyczne: specyfika funkcjonowania osób doświadczających przemocy w relacjach społecznych i wynikające z niej podstawowe zasady pracy, rodzaje grup, skuteczna rekrutacja, kontrakt, proces grupowy, role grupowe, komunikacja w grupie, rola i kompetencje trenera, superwizja.

Uczestnikami szkolenia było:

15 osób uczestniczących w organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Programie „Przeciw Przemocy. Budowanie Lokalnych Koalicji – Interwencje w przemocy domowej” w województwie Małopolskim /pracownicy OPS-ów MOPS-ów, OIK-ów itp.

Uczestnicy szkolenia byli zadowoleni. Wyrazili swoje zadowolenie w rundce podsumowującej warsztat oraz w ankieta ewaluacyjna. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu usystematyzowali wiedzę o przemocy i potrzebach osób jej doświadczających, nabyli wiadomości o metodach wykorzystywanych w pracy z grupą i podnieśli umiejętności praktyczne, przydatne w kontakcie z ofiarami przemocy. Wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych warsztatach.

Realizowały:
Katarzyna Ralska-Staszel, Kornelia Łach