TERAPIA DZIECI

Psychoterapia indywidualna dzieci

Psychoterapia dzieciPsychoterapia indywidualna dla dzieci, podobnie jak psychoterapia dla dorosłych, rozpoczyna się spotkaniami konsultacyjnymi. Na pierwsze spotkanie zapraszamy dziecko lub nastolatka wraz z rodzicami (prawnymi opiekunami). Konsultacje obejmują indywidualne spotkanie z dzieckiem (przy starszych dzieciach bez udziału rodziców) i oddzielny wywiad dotyczący dziecka z rodzicami – na co zazwyczaj potrzeba oddzielnego spotkania. Po konsultacjach spotykamy się znów z całą rodziną i terapeuta omawia z nią możliwe formy pomocy. Co ważne – w pracy z dziećmi i nastolatkami terapeutę obowiązuje zasada dyskrecji. Oznacza to, że nie powtarza on rodzicom, co mówiło dziecko, choć może z nimi rozmawiać o jego samopoczuciu i potrzebach. Dyskrecja ta jest ważna dla budowania zaufania pomiędzy terapeutą i dzieckiem lub nastolatkiem. Jednakże aby chronić nastolatka i dziecko, rodzice są informowani jeżeli młodemu człowiekowi coś grozi lub dzieje się z nim coś niebezpiecznego.  Psychoterapia nastolatków i dzieci składa się w dużej mierze ze spotkań z młodymi ludźmi, jednak w razie potrzeby zapraszamy rodziców na oddzielne spotkania, aby omówić możliwości pomocy dziecku lub porozmawiać o ważnych wydarzeniach. Wszystkie te spotkania objęte są zasadą dyskrecji. Prowadzimy psychoterapię w nurcie psychodynamicznym, pod superwizją, zgodnie z Kodeksem Etycznym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.  Jedno spotkanie, zwane sesją, trwa 50 min.

Koszt 1 sesji (50 minut) – 120 zł