Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzinTerapia rodzin rozpoczyna się od konsultacji – jest to czas na poznanie się, przedstawienie problemów oraz oczekiwań dotyczących poprawy relacji, zmian w rodzinie. Najczęściej terapia pomaga przejść przez kryzysy, związane z fazami życia rodziny (np. problemy wychowawcze, usamodzielnianie się dzieci) albo trudnymi wydarzeniami (np. utrata pracy, choroba w rodzinie). Terapeuta zakłada, że nie ma jednej osoby winnej trudności występujących w rodzinie, a problemy rozwiązuje się wspólnie poprzez otwarte mówienie o swoich przeżyciach i poprzez wprowadzanie zmian przez wszystkich członków rodziny. W spotkaniach uczestniczą najczęściej rodzice i dzieci, a czasem, gdy zachodzi taka potrzeba, inne ważne dla rodziny osoby np. dziadkowie.

Tymczasowo niedostępne.