KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE I PEDAGOGICZNE

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczne

Konsultacje psychologiczne i pedagogiczneKonsultacje pomagają określić, jaką trudność ma osoba zgłaszająca się po pomoc. Zwykle wtedy wskazujemy, jaki rodzaj pomocy możemy zaproponować. To pierwszy etap, konieczny do ewentualnego podjęcia psychoterapii. Zazwyczaj to 1-3 spotkań, służących poznaniu i określeniu problemów oraz celów i zasad terapii, lub ewentualnemu wskazaniu bardziej odpowiedniej formy pomocy.

Koszt 1 sesji (50 minut) – 120 zł