DIAGNOZA RODZIN ZASTĘPCZYCH I KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

 

Diagnoza rodzin zastępczyh i kandydatów na rodziny zastępczeDiagnoza rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze składa się z 3 spotkań, podczas których prowadzony jest wywiad z rodzicami zastępczymi, lub kandydatami na rodziców zastępczych, oraz przeprowadzone są testy psychologiczne (testy osobowości i testy kompetencji rodzicielskich). Po zakończeniu spotkań psycholog sporządza opinię dotyczącą badanych i na oddzielnym spotkaniu wydaje ją w 2 egzemplarzach. Na spotkaniu tym omawiane są wyniki badania, oraz psycholog proponuje z klientom możliwe kierunki pracy, oraz omawia zasoby rodziny.

Cena diagnozy: 270 zł

Badanie prowadzone jest przez Małgorzatę Olejczyk-Barańską. Psychologa posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i pracy doradczej z rodzinami zastępczymi i dziećmi pozostającymi w rodzinach zastępczych.

Telefon kontaktowy:
Małgorzata Olejczyk-Barańska
tel. 507 137 373